Även i år blev det vinter längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik. Lite vinter hindrar såklart inte arbetet längs med järnvägen, men arbetet skiftar karaktär. Under mellandagarna och i början på året fortsatte signalavdelningen med att byta ut kablage kring Ankarsrum och slipersbytargänget var ute, i alla fall så länge inte olika snöfall satte stopp för verksamheten. Signalgänget har plöjt ner ungefär 1000 meter kabel från Ankarsrum och söderut mot den gamla yttre infartssignalen vid den tidigare växeln till Sjöspåret i Ankarsrum. Denna signal är tänkt att byggas om till en treskens försignal och senare ska vägskyddsanläggningarna byggas om så att dessa blir oberoende av huvudsignalerna. För plöjningen använder vi oss av en av våra entreprenörer, Brorssons Grävservice i Västervik. 

I den södra änden av banan har vi fortsatt arbetet med att köra in sliprar från årets och tidigare års slipersbyten. Det är ca 5000 sliprar som ska köras in från banan, mellanlagras i Tuna och sedan köras iväg till destruktion.

Inne i Västervik har det arbetats på flera fronter, men slipning- och spacklingsarbeten på rälsbussen YBo5p 893 och signalarbeten har dominerat. På extern verkstad i Tyskland fortsätter arbetet med hjulaxlarna till ångloket SÖJ 6 / SJ Np 3050. Vill du förresten läsa mer om våra ånglok, så klicka gärna på länken: Våra ånglok

Vi passade också på att uppdatera vår hemsida med ett avsnitt om vilka verksamhetsutövare som finns längs med Smalspårsjärnvägen Hultsfred - Västervik, mer om det kan du läsa här: Verksamhetsutövarna utmed järnvägen

Här följer några bilder från den senaste månadens verksamhet.

Arbetet med både fordon och bana fortsatte under december 2020. Tyvärr har vi på grund av pågående pandemi inte kunnat genomföra några resor eller större åtgärder, men utomhusaktiviteter som slipersbyten eller inomhusaktiviteter i verkstaden har visat sig fungera bra.

Arbetet med ångloket Np 3050 går sakta framåt. Hjulaxlarna har sänts till en extern verkstad i Meiningen, Tyskland och där har man nu påbörjat renoveringsarbetet. Verkstaden konstaterade att det är möjligt att svarva respektive axels hjulring en gång, men sedan finns inte någon svarvmån kvar. Det är dock möjligt att svarva axlarna till en nivå som är inom toleranserna. Koppelstångstapparna på hjulen är dock för dåliga för att svarvas och här måste nya gjutas, därefter kommer lagren i koppelstängerna att behöva justeras efter de nya tapparna!

Oktober och november är normalt en månad då verksamheten minskar i omfattning, men en hel del har trots allt hänt längs med banan och i verkstäderna.

November 2020 präglades såklart av Coronarestriktionerna och under månaden togs beslutet att inte genomföra våra klassiska Tomtetåg till Verkebäck. De årliga resorna till Köpenhamn i samarbete med SJ AB fick också ställas in, eftersom det med nuvarande smittskyddsrekommendationer inte gör det praktiskt möjligt att anordna några resor för allmänheten just nu. 

Istället fick medlemmarna i Tjustbygdens Järnvägsförening ägna sig åt såväl fordonsreparationer och att ta hand om vår egen bana mellan Hultsfred och Västervik. Arbetet med renoveringen av rälsbussen YBo5p 893 fortsatte i oförminskad takt med utbyte av rostskadad plåt, slipning och målning av olika trälister och innertak. Ute på banan pågick slipersbyte nästan varje helg och även några enstaka vardagar. I november har man koncentrerat insatserna från Jenny och vidare förbi Rödsle och E22-bron ner mot Mossvik. Vidare pågick inkörning av gamla utbytta sliprar som mellanlagras i Tuna innan de körs vidare till destruktion.

Vi passade också på att ta fram en kalender för 2021, med motiv från Smalspårsarkivet. Den fick en strykande åtgång och ett tresiffrigt antal beställningar gick iväg till tryckeriet.

På ångloksfronten står det just nu ganska stilla. Hjulaxlarna till ångloket SÖJ 6 är i Meiningen i Tyskland för svarvning av hjul, slipning av vevstakstappar och renovering av lagerbanor. När hjulaxlarna kommer tillbaka från Meiningen så kan vi så smått börja plocka ihop loket igen.

Under November revs också ett plåtskjul i Norrköping, skjulet har tidigare varit förråd och är av samma typ som de plåtskjul som användes för förvaring av beredskapslok. 

Under oktober går verksamheten ner lite i och med att vi inte kör så mycket trafik, men några enstaka chartertåg har trots allt letat sig ut på spåren även under oktober.  Hösten är också tid för underhåll av fordon och bana och här följer ett bildsvep av vad som hänt sedan sist. Under oktober har vi fortsatt arbetet med rälsbussen YBo5p 893 och antalet bytta sliprar börjar närma sig 3000 stycken för i år. Dessutom har vi haft besök av den nya landshövdingen i Kalmar län.