Om oss

Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF

Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF, bildades 1979 av en grupp järnvägsintresserade i Västervik. Verksamheten kring bevarandet av fordon och föremål från järnvägarna kring Västervik hade dock pågått sedan slutet på 1960-talet. Idag har TJF närmare 800 medlemmar som verkar för att bevara och köra trafik på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred. Verksamheterna inom föreningen är av vitt skilda slag, allt från fordonsrenoveringar till plantering av stationsrabatter och slipersbyte. Årligen byts mellan 2000-3000 sliprar på vår bana. Alla har någon kunskap som kan tas tillvara eller annars kan man alltid lära sig någonting nytt. I föreningens fordonspark finns ånglok, rälsbussfordon, lokomotorer samt ett större antal person- och godsvagnar. Förutom de egna fordonen har TJF ett flertal fordon deponerade hos sig från ett flertal olika ägare. Renoveringsarbeten på fordon sker främst i järnvägsverkstaden i Västervik.

TJF är en demokratisk föreningen som leds av en styrelse utsedd av föreningens årsstämma. För den praktiska verksamheten finns ett antal avdelningar som ansvarar för trafik, maskin, säkerhet samt marknadsföring och försäljning. Varje avdelning leds av en avdelningsansvarig.

TJF har Transportstyrelsens tillstånd att bedriva järnvägstrafik (persontrafik) på FAS spåranläggning Västervik-Hultsfred samt Trafikverkets spåranläggning inom Västerviks driftplats.

Läs mer: TJF Stadgar

 

Förvaltnings AB Smålandsbanan, FAS

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik ägs och förvaltas av Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (FAS). FAS bildades 1993 på ideella grunder av intressenterna utmed järnvägen för att långsiktigt förvalta och rusta banan med tillhörande byggnader och anläggningar. Ägare till FAS är 1914-års järnvägskonsortiums donationsfond. Fonden, som i dagligt tal benämns Järnvägsfonden, skapades av Hultsfred-Västervik-Åtvidaberg-Bersbo Järnvägsaktiebolag i samband med att flera järnvägsbolag gick samman till Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägsaktiebolag, NVHJ. Fonden har haft som uppgift att främja välgörande ändamål, turism och kommunikation i norra Kalmar län. Idag är fondens huvudsyfte att äga FAS.

 

FAS leds av en styrelse med representation från bl.a. TJF och arbetet bedrivs i nära samarbete med TJF och andra intressenter utmed banan.


FAS är ägare till smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred med tillhörande byggnader och anläggningar. I anläggningen ingår bland annat verkstadsområdet i Västervik med verkstadsbyggnader, rundlokstall och personalhus, stationshus med magasin och komplementbyggnader i Jenny, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo, banvaktstuga i Hultsfred samt ett antal mindre hållplatsbyggnader, dressinbodar och liknande utmed banan. Utöver själva spåranläggningen omfattar anläggningen även vissa större markområden på vissa platser utmed banan. Anläggningen är till största del förklarad som byggnadsminne.


FAS har Transportsstyrelsen tillstånd att vara infrastrukturförvaltare för Västerviks smalspårsbangård och banan Västervik-Hultsfred. FAS inriktning är att upprätthålla sträckan Hultsfred-Västervik i trafikdugligt skick för tågtrafik och att långsiktigt rusta bansträckan.

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening