×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Så har vi kommit in i mars, snön har smält och det innebär att banavdelningen återigen kan börja arbeta. I verkstaden i Västervik har det pågått översyn av rälsbussarna YBo5p 888 och 897 och naturligtvis pågår arbetet med 893. Arbetet med Katrinefors 2 börjar också närma sig slutskedet.

Hjulaxlarna till ångloket SÖJ 6 befinner sig i Meiningen i Tyskland för att bli åtgärdade. Här har hjulaxlarna bearbetats. 

 

En närmare bild på hjulaxeln efter bearbetning.

 

Banavdelningen har tagit ett rejält krafttag och såväl vardag som helg har de varit ute och hämtat tidigare utbytta sliprar i trakterna kring Tuna. Här står lokomotorn Z4p 264 och kranvagnen vid Dagåsen, mellan Tuna och Vena. Sliprarna körs till en mellanlagringsplats där de sedan hämtas upp av lastbilar för vidare transport till en destruktionsanläggning. Det är svårt att exakt säga hur många sliprar som körts in, men uppskattningsvis är det 4–5000 sliprar som hämtats och skickats på destruktion.

 

För att säkra att underhållet av hela banan fungerar störningsfritt måste underhållsmaskinerna också få underhåll! Vår större dieseldrivna slipersbytare har varit hos SH Maskin i Västervik för en rejäl service och är nu redo för vårens slipersbyten. 

Här kommer en bild från hytten av lokomotorn Katrinefors 2. Lokomotorn är nu ganska nära färdigställande och här kan vi se vilket gediget arbete som lagts ner för att få hytten i ordning. Lokomotorn blir som ny och det är nästan så man vill ta av sig skorna när man går in i loket. Kanske får vi utrusta våra lokomotorförare med skyddskläder så att de inte skitar ner den nya lokomotorn? Hatten av för arbetsgruppen med Johan och Stefan i spetsen som nu börjar se slutet på det arbete som startade 2017. 

 

I verkstaden avslutades under mars översynen på rälsbussen YBo5p 888 och in togs istället YBo5p 897. Det blev en kort utflykt för 897, från rundlokstallet till verkstaden. 

Översyner av föreningens rälsbussar och andra fordon görs enligt ett fastställt schema och det finns ett översynsprogram, där man vid olika tillfällen ska kontrollera, mäta upp, rengöra eller byta ut någonting på fordonet. Exempel på åtgärder som görs vid en översyn är oljebyte i motorer och växellådor, rengöring av spaltfilter och luftfilter, bromsblocksbyten, uppmätning av hjulens mått m.m. Översynsprotokollet brukar innehålla ett trettiotal punkter (eller mer) som ska gås igenom. Tjustbygdens Järnvägsförening lägger varje år ett sjusiffrigt belopp på underhållet av våra fordon så att dessa alltid ska vara i ett trafiksäkert skick och också fungera utan störningar under sommartrafiken.

 

Rälsbussen YBo5p 900 har länge haft problem med sina lysrörsarmaturer och verkstadspersonalen bestämde sig för att felsöka. Man kunde snabbt konstatera att vagnens högspänningsdon var felaktiga och behöver bytas ut. 

 

Sist, men inte minst, så hälsar vi på i ställverkskuren i Ankarsrum. Signalavdelningen med Mattias och Erik i spetsen har som ni sett i andra artiklar arbetat med signalanläggningen i Ankarsrum. Nu börjar de bli klara ute vid kurarna vid försignalen söderifrån och vid vägskyddsanläggningen Nybygget och har flyttat in i ställverkskuren i Ankarsrum för att fortsätta arbetet med kabeldragning och inkoppling av densamma plus en hel del massa andra arbeten. Kanske får vi se blink i den nya försignalen och vägförsignalen under våren.

Vill du följa oss mer, vi finns på både Facebook och Instagram. Är du historiskt intresserad och vill titta på äldre bilder och föremål? Titta in på vårt virtuella järnvägsmuseum, Smalspårsarkivet